kinwat today news

24 जुलैपासून सोमवार ते शुक्रवारी पर्यंत सकाळी 7 ते सायं. 5 पर्यंत दुकाने, खाजगी आस्थापनांना मुभा

नांदेड (जिमाका) दि. 23 :- कोराना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात शुक्रवार 24 जुलै पासून सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी दुकाने व इतर खाजगी आस्थापना आदेशातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून (मिशन बिगीन अगेन) सकाळी 7 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत चालू ठेवण्यास जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी मुभा दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यात कोरोना विषाणुची साखळी तोडण्यासाठी व खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शुक्रवार 24 जुलै 2020 पासून पुढील आदेशापर्यंत (Mission Begin Again) अन्वरये राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार तसेच यापुर्वीच्या आदेशातील नमूद निर्देशानुसार नांदेड जिल्हnयात प्रतिबंधीत क्षेत्र वगळून खालीलप्रमाणे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी मार्गदर्शक सुचना व आदेश निर्गमित केले आहेत.

संपूर्ण नांदेड जिल्हलयात पुढील प्रमाणे बाबी प्रतिबंधित राहतील
सर्व शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्था व शिकवणी वर्ग इ. बंद राहतील. तथापि ऑनलाईन, आंतर शिक्षण यास मुभा राहील. हॉटेल / रेस्टॉररंट आणि इतर हॉस्पिटॅलिटीच्याद सेवा हया गृहनिर्माण, आरोग्या, पोलीस, शासकिय अधिकारी, आरोग्यस सेवा कर्मचारी, पर्यटकांसह अडकलेल्याह व्यऑक्ती आणि विलगिकरण सुविधेसाठी वापरता येईल. तसेच वरील सेवेसाठीच बसस्टॉ्प, रेल्वेमस्टेपशन येथे चालू असलेल्या कॅन्टीरनचा सुध्दात वापर करता येईल. रेस्टॉसरंटला खाद्यपदार्थाच्याव होम डिलेव्हशरीसाठी स्वायंपाकघर वापरण्या स मुभा असेल.

सर्व सिनेमा हॉल, शॉपींग मॉल, व्यावयामशाळा व जलतरण तलाव, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार आणि सभागृह, असेंब्लीश हॉल व इतर तत्स्म ठिकाणे बंद राहतील. सर्व सामाजिक, राजकीय, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृीतिक, धार्मिक कार्ये, इतर मेळावे आणि मोठया धार्मिक सभा यास प्रतिबंध असेल. सर्व धार्मिक स्थ्ळे, पुजेची ठिकाणे भाविकांसाठी बंद ठेवण्यायत येतील. तसेच धार्मिक कार्यक्रम, परिषदा इत्या,दीवर बंदी राहील.

जिल्ह्यात सायंकाळी 5 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू
संचारबंदी कालावधीत सायं 5 ते सकाळी 7 यावेळेत कोणीही विनाकारण बाहेर फिरु नये. मात्र यामधून अत्यालवश्यृक सेवेकरिता नेमण्याात आलेले अधिकारी, कर्मचारी व वैद्यकिय कारणास्तमव रुग्णय व त्यांनच्याससोबत असलेले नातेवाईक यांना मुभा राहील. यावेळेत विनाकारण फिरतांना आढळल्या्स अशा व्याक्तींाच्याअ विरोधात नियमानुसार कार्यवाही करण्याात येईल.

आरोग्य सेतूचा वापर करावा
आरोग्य सेतुचा वापरामुळे कोव्हिड-19 आजाराच्या् प्रादुर्भावात त्वकरीत सूचना मिळते व त्यानचा फायदा व्यगक्तीरस व समाजाला सुध्दाा होतो. त्याुमुळे ॲन्ड्राइड फोनचा वापर करणाऱ्या सर्व नागरिकांनी मोबाईल मध्येै आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करावे. शासकिय कार्यालय व खाजगी ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्याॅ व इतरांच्याद सुरक्षितेसाठी आरोग्य सेतु अॅपचा वापर करणे बंधनकारक राहील. नांदेड जिल्हायातील सर्व नागरिकांनी आरोग्यत सेतु अॅप डाऊनलोड करुन त्यायचा नियमित वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाऱ प्रशासनाने केले आहे.

आरोग्या्च्याश दृष्टीने धोकादायक वयोगट असणारे 65 वर्षाचे वरिल जेष्ठप नागरिक, अनेक व्यालधी असणारे व्यंक्तीन, गरोदर माता, दहा वर्षाखालील मुले यांनी टाळेबंदी काळात अत्या वश्य्क काम, आरोग्य कारणाचे अपवाद वगळता घराबाहेर पडता येणार नाही. त्यां नी घरीच राहून प्रशासनाला सहकार्य करावे.

नांदेड जिल्हा नॉनरेड झोनमध्येर असल्यााने आदेशातील परिशिष्टश तीन मध्येा नमुद प्रमाणे आस्थाकपने व दुकाने प्रतिबंधीत क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्रातील दुकाने व खाजगी आस्थाचपनांना केवळ सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी सकाळी 7 ते दुपारी 5 वाजेपर्यंत चालू ठेवण्या स मुभा दिली आहे. परंतू सर्व शासकिय व खाजगी दवाखाने, सर्व औषधी दुकाने वैद्यकिय अत्याेवश्यूक सर्व सेवा तसेच पशुवैद्यकिय दवाखाने व औषधालये हे पुर्णवेळ चालू राहतील.

जिल्हवयातील सर्व शासकीय कार्यालय, बँकेचे सर्व व्यणवहार पुर्वी दिलेल्या निर्देश, अटी शर्तीनुसार कार्यालयीन वेळेत चालू राहतील. क्रीडा कॉम्पबलेक्सय आणि स्टेपडिअम आणि इतर सार्वजनिक खुली जागा वैयक्तीक व्याळयामासाठी मोकळी राहील. तथापि या ठिकाणी प्रेक्षक आणि ग्रुप ॲक्टीव्हिटीजसाठी मुभा राहणार नाही. सर्व शारीरिक व्याकयाम व त्याबसंबंधीत इतर क्रिया सामाजिक अंतर राखुन करता येतील.

सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतुकीस दुचाकी वाहन 1 व्यंक्तीि, तीन चाकी वाहन 1 अधिक 2 व्यवक्तीि, चार चाकी वाहनासाठी 1 अधिक 2 व्यतक्तींकना मुभा राहील. नांदेड जिल्ह‍यांतर्गत बससेवा जास्तीटतजास्त‍ 50 टक्केि क्षमतेनुसार सुरु करण्याास मुभा देण्यातत येत आहे. परंतु सामाजिक अंतर व स्वाच्छ2तेची उपाययोजना करणे आवश्यजक राहील. सर्व दुकाने, बाजारापेठ सुरु ठेवण्याेस मुभा देण्याात येत आहे. परंतु उक्ते दुकाने, बाजारपेठच्या‍ ठिकाणी गर्दी वाढल्याकस किंवा सामाजिक अंतराचे व वेळोवेळी निर्गत आदेशाचे पालन करण्याित येत नसल्यायचे दिसून आल्या्स दंडात्म क व कायदेशिर कार्यवाही करुन दिलेली मुभा रद्द करण्यातत येईल.

वरील बाबींपैकी प्रतिबंधीत क्षेत्रामध्येड केवळ जीवनावश्येक वस्तुंवचा पुरवठा तसेच अत्या्वश्यतक वैद्यकीय सेवांना मुभा राहील. जिल्हादंडाधिकारी यांनी निर्गमीत केलेल्या 4 जून 2020 रोजीच्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थाा (विद्यापीठे,महाविद्यालये,शाळा) या ठिकाणचे कर्मचारी यांना फक्तत अध्यायपना व्य तिरिक्तण इतर कामाकरिता कार्यालयात उपस्थित राहून उत्तीर पत्रिकांचे मुल्यांेकन आणि परिक्षांचे निकाल यासारखे व इतर कार्यालयीन कामे करण्यापसाठी मुभा राहील.

जिल्हायातील मंगल कार्यालयाच्याभ ठिकाणी केवळ लग्नरसंमारंभाच्याा आयोजनाची मुभा 7 व 8 जून 2020 रोजी आदेशातील नियम व अटींच्याी अधिन राहून राहील. तसेच 7 जुलै 2020 रोजीच्या आदेशान्वये निवास व्योवस्थाल असलेले हॉटेल, अतिथीगृह व लॉज चालू ठेवण्याचसाठी दिलेली मुभा उक्तय आदेशात नमुद नियम व अटींच्याज अधिन राहून लागु राहील.

वरील दुकाने / आस्थाुपनाच्या ठिकाणी उपाययोजना बंधनकारक राहिल
कामाच्याय ठिकाणी, दुकानात प्रवेशापुर्वी हॅन्डणवॉश, सॅनिटायझरचा वापर करावा. एका वेळेस दुकानात पाच पेक्षा जास्ती ग्राहकास प्रवेश राहणार नाही. दुकानातील कर्मचारी व ग्राहक यांच्याउ चेह-यावर मास्कन असणे व सामाजिक अंतराचे पालन करणे अन्यरथा 1 हजार रुपये एवढा दंड संबंधितांकडून आकारण्यांत येईल. मानवी संपर्कात येणाऱ्या सर्व वस्तूर, ठिकाणांचे वेळोवेळी नियमीत र्निजंतूकीकरण करणे. ग्राहकांकडून खरेदीनंतर पैशांची देवाण-घेवाण आरबीआयच्यात सुचनेनुसार ई-वॉलेटस व स्वािईप मशीनद्वारे करण्यास भर द्यावा. वरील नेमून दिलेल्या् वेळेनंतर दुकान चालू ठेवल्यानस तसेच उपाययोजनेचे भंग केल्याीस 5 हजार रुपये एवढा दंड संबंधित दुकानदारास आकारण्यानत येईल.
सार्वजनिक ठिकाणी चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्याास 1 हजार रुपये दंड आकारण्या त येईल. सार्वजनिक कामाची ठिकाणे व सार्वजनिक वाहतूक या ठिकाणी सामाजिक अंतराचे नियम पाळावेत. लग्नसमारंभ निमित्ताने होणारे जमाव संबंधाने सामाजिक अंतराचे नियम पाळावे व अशा ठिकाणी 50 पेक्षा जास्त आमंत्रित असु नयेत. तसेच लग्नस सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 या कालावधीतच पार पाडणे आवश्यळक असेल. अंत्यविधीमध्ये सामाजिक अंतराचे नियम पाळले जावेत व 50 पेक्षा जास्त लोकांचा सहभाग असु नये. दारु, पान, गुटखा, तंबाखू इत्याचे चे सार्वजनिक ठिकाणी सेवन निषिद्ध आहे अन्याथा कायदेशिर कारवाई करण्याअत येईल.

सर्व दुकाने ही दोन ग्राहकामध्ये सहा फूट अंतर या नियमांनुसार व एका वेळेस 5 पेक्षा जास्त लोक जमा होणार नाहीत, अशा प्रकारे चालु राहतील. कामाचे ठिकाणी अवलंबवायच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सुचना थर्मल स्क्रीनींग, हॅंडवाश, सॅनिटायजर्स हे कामाचे ठिकाणी प्रवेश व निर्गमन मार्गावर तसेच सामान्य ठिकाणी उपलब्ध करुन द्यावे. कामाचे संपूर्ण क्षेत्र वारंवार मानवी संपर्कात येणारी ठिकाणे उदा. दरवाज्याचे कडी-कोंडी इत्याचे चे निर्जंतुकीकरन वारंवार तसेच शिफ्ट दरम्यान करावे. सर्व प्रभारी अधिकारी व संबंधितांनी कामाचे ठिकाणी कामगारांमध्ये पुरेशा प्रमाणात अंतर ठेवून सामाजिक अंतर राखले जावे. तसेच शिफ्ट दरम्यान अंतर ठेवावे व जेवणाच्या वेळा नियंत्रित कराव्यात.

रेड झोनव्यवतिरिक्त भागात व प्रतिबंधित क्षेत्रात परवानगी नसलेल्या बाबी हवाई, रेल्वेे व मेट्रो प्रवास, आंतरराज्यय मार्ग वाहतूक, शैक्षणिक संस्थार, आदरातिथ्य , हॉटेल्स्, शॉपिंग मॉल्स , प्रार्थनास्थमळे व मोठया प्रमाणावरील जमावाची ठिकाणे, 65 वर्षे वयावरील व 10 वर्षे वयाखालील तसेच गरोदर स्त्रिया यांची बाहेर ये-जा, आंतर जिल्हाा बससेवेला परवानगी राहणार नाही.

रेड झोनव्यलतिरिक्त् भागात परवानगी दारुची दुकाने, वैद्यकिय सुविधा पुरविणारे दवाखाने, क्ली-निक (ओपीडी), टॅक्सीू, कॅब, रिक्शाव 1 अधिक 2 व्य्क्ती्, चार चाकी वाहने 1 अधिक 2 व्यमक्ती्, दुचाकी वाहने 1 व्य क्ती , जिल्हांातर्गत बससेवा, औद्योगिक आस्थासपना (शहरी) व (ग्रामीण), शहरी भागातील सीटू बांधकाम, इतर खाजगी बांधकाम स्थ ळे, शहरी एकल विक्रेता दुकाने, ई-कॉमर्स अंतर्गत अत्याावश्यरक वस्तूव, ई-कॉमर्स अंतर्गत अत्या वश्यिक नसलेल्याा वस्तू , खाजगी कार्यालये, शासकीय कार्यालये (शंभर टक्के उपस्थिती), कृषिविषयक कार्य, बँक आणि वित्तल, कुरियर व पोस्टनल सेवा, केश कर्तनालय दुकाने, स्पाश, सलून, प्रेक्षकांव्यततिरिक्तय स्टेयडियम, घरपोच सेवा देणारे रेस्टॉ रंट, दुय्यम निबंधक, प्रादेशिक परिवहन, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय रेड झोनव्यबतिरिक्तआ भागात सुरु राहण्यास परवानगी आहे तर प्रतिबंधीत क्षेत्रात याबाबींना परवानगी राहणार नाही.

रेड झोनव्यकतिरिक्त‍ व प्रतिबंधित क्षेत्रात मालाचा पुरवठा, अत्याावश्यीक सेवा पुरविणारी दुकाने, वैद्यकिय अति तात्काकळ सेवांची हालचाल या सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

आदेशात नमुद संपुर्ण निर्देशाचे तंतोतंत पालन होते किंवा नाही याबाबी तपासून आवश्याक कायदेशिर व दंडात्मुक कारवाई करण्याास पुढील यंत्रणेस प्राधिकृत करण्याीत आले आहे. महानगरपालिका हद्दीत, महानगरपालिका व पोलीस विभागांनी संयुक्तत पथके गठीत करावीत. नगरपालिका हद्दीत, नगरपालिका व पोलीस विभाग यांनी संयुक्तग पथके गठीत करावीत. गावपातळीवर, ग्रामपंचायत व पोलीस विभागाचे संयुक्तस पथक गठीत करावे.

वरीलप्रमाणे सर्व संबंधित यंत्रणेने पर्यवेक्षणासाठी गठीत केलेले पथकाचे आदेश संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा (Incident Commander) यांचेकडे सादर करावीत. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा (Incident Commander) यांची वरीलप्रमाणे आदेशाची अंमलबजावणीच्याे अनुषंगाने संनियंत्रणाची जबाबदारी असेल.

या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्याक्तीव, संस्थाव अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्तीे व्यऱवस्था पन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्याीत येईल व कारवाई करण्यामत येईल. तसेच यापुर्वी निर्गमित केलेल्याप आदेशानुसार दंडात्माक कार्यवाही सुध्दाच करण्या्त येईल.

सर्व संबंधित यंत्रणांनी अत्यासवश्य क साधने व सुविधांची साठेबाजी, काळाबाजार करणाऱ्या विरुध्दष कठोर कारवाई करावी. तसेच वरील आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्या कृत्याळसाठी कुठल्यारही अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर विरुध्दव कुठल्यांही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही. हा आदेश दि. 19 जुलै 2020 रोजी जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमित केला आहे.

Social share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

4 thoughts on “24 जुलैपासून सोमवार ते शुक्रवारी पर्यंत सकाळी 7 ते सायं. 5 पर्यंत दुकाने, खाजगी आस्थापनांना मुभा

Leave a Reply