kinwat today news

अत्यावश्यक सेवा वगळता ; इतर सर्व आस्थापना, दुकाने सकाळी 7 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंतच उघडे राहतील, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांचे आदेश

नांदेड दि. 21 :- कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नांदेड जिल्ह्यात रोखण्याच्या अनुषंगाने खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करुन दि. 13, 15 व 19 एप्रिल 2020 रोजीच्या आदेशामध्ये नमूद शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा देणारी आस्थापना व त्यांच्याशी निगडीत दुकाने वगळता इतर सर्व आस्थापना, दुकाने (केवळ अशा आस्थापना, दुकाने ज्यांना पूर्वी दि. 13, 15 व 19 एप्रिल 2020 रोजीच्या आदेशानुसार चालु ठेवण्यास मुभा देण्यात आलेली आहे.) हे केवळ सकाळी 7 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत चालू राहतील, असे शुद्धीपत्रक निर्गमीत केले आहेत.

नागरिकांची गैरसोय होवू नये म्हणून आदेशात नमूद काही खाजगी दुकाने व आस्थापना चालू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यात कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनाच्या अनुषंगाने सदर विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यास यश प्राप्त झाले आहे.

जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दि. 13 एप्रिल 2020 रोजीच्या आदेशानुसार नांदेड जिल्ह्यात मनाई आदेश 14 ते 30 एप्रिल 2020 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत ग्रामीण, नागरी व औद्योगिक क्षेत्रात जमावबंदी आदेश, नियमावली आणि उपाययोजनासह लागू करण्यात आले होते. दि. 15 व 19 एप्रिल रोजीच्या आदेशानुसार हा कालावधी रविवार 3 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

सदर आदेशाचे पालन न करणारी कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समूह यांना साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल. असे शुद्धीपत्रक जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी 20 एप्रिल 2020 रोजी निर्गमित केले आहे.

Social share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply